زاویه و روش تزریق انسولین » pic

زاویه و روش تزریق انسولین


با چه زاویه ای و با چه روشی تزریق کنم ؟


لطفا موارد زیر را به صورت دقیق تکمیل فرمائید


محل تزریق :


وسیله تزریق :


سن :


وزن :


قد :